Wijziging afschrijvingsregels | Lambert Accountancy

Wijziging afschrijvingsregels

Naar aanleiding van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd er, als compenserende maatregel, voor gekozen de afschrijvingsregels op investeringen grondig te wijzigen.

Investeringen die werden gedaan door kleine vennootschappen vóór 1 januari 2020, konden in het jaar van aanschaf van die investeringen, onmiddellijk voor een heel jaar afgeschreven worden. Dit ongeacht de datum van de investering. Daarboven kon er ook voor geopteerd worden om degressief af te schrijven.

Dit was vooral handig voor vennootschappen die hoge winsten hadden. Zij konden immers op het einde van hun boekjaar nog vlug een investering doen en deze degressief en voor een volledig boekjaar afschrijven.

Voor de investeringen vanaf 1 januari 2020 kan dit niet meer. De afschrijving wordt steeds pro rata berekend op basis van de datum van aankoop. Degressief afschrijven is niet meer mogelijk. Op het eind van het boekjaar nog snel investeren om de winst te drukken heeft dus geen zin meer. Dit geldt voor alle investeringen gedaan vanaf 1 januari 2020 ongeacht begin- en einddatum van het boekjaar.

Terug naar overzicht

Onze diensten

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven rond het nieuws in de fiscale & accountancy wereld? Schrijf u dan nu in op onze nieuwsbrief.