Verhoogde investeringsaftrek van 25%! | Lambert Accountancy

Verhoogde investeringsaftrek van 25%!

Om de economie een 'boost' te geven tijdens de corona periode werd beslist om op de investeringen die sedert 12 maart 2020 worden gedaan een verhoogde éénmalige investeringsaftrek toe te kennen van 25%.

Dit houdt in dat u een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst.

Deze kan genoten worden door éénmanszaken en kleine vennootschappen. De maatregel geldt tot eind 2022.

Het moet gaan investeringen in nieuwe materiële of immateriële vaste activa die over minstens 3 jaar afgeschreven worden en die in België uitsluitend voor de beroepswerkzaamheid worden gebruikt. Er zijn een aantal uitsluitingen, zoals o.m. personenwagens. U overlegt best eerst met uw boekhouder.

Het is dus zeker aan te raden uw geplande investeringen in deze jaren uit te voeren. Niet alleen omwille het aanzienlijk fiscaal voordeel, maar ook om de nodige steun aan onze economie te geven.

Terug naar overzicht

Onze diensten

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven rond het nieuws in de fiscale & accountancy wereld? Schrijf u dan nu in op onze nieuwsbrief.