POZ: Bijkomende pensioenopbouw voor zelfstandigen | Lambert Accountancy

POZ: Bijkomende pensioenopbouw voor zelfstandigen

Om de discriminatie met bedrijfsleiders, die met een vennootschap werken, weg te werken werd onlangs voorzien in een tweede pensioenpijler voor zelfstandigen.

Naast het Vrij Aanvullend Pensioen, kunnen de zelfstandigen-natuurlijke personen een pensioen opbouwen die vergelijkbaar is met de IPT van bedrijfsleiders. De jaarlijkse premie geeft recht op een belastingvermindering van 30%. Bij pensionering wordt het eindkapitaal belast tegen 10%.

De hoogte van de premie is afhankelijk van de 80%-regel.

Het zogenaamde POZ is toegankelijk voor vrij beroepers, zelfstandigen met een éénmanszaak, meewerkende echtgenoten en zelfstandige helpers.

Het blijft interessanter om eerst uw premie Vrij Aanvullend Pensioen te maximaliseren vooraleer aan te vangen met een POZ. Zij worden immers afgetrokken van het belastbaar inkomen en kunnen aldus in het beste geval een voordeel opleveren van 50% + gemeentebelasting in de personenbelasting en een vermindering van sociale bijdragen.

Deze regeling is van toepassing vanaf inkomstenjaar 2018.

Terug naar overzicht

Onze diensten

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven rond het nieuws in de fiscale & accountancy wereld? Schrijf u dan nu in op onze nieuwsbrief.