Gewijzigde autofiscaliteit | Lambert Accountancy

Gewijzigde autofiscaliteit

Naar aanleiding van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd ook de autofiscaliteit aan een aantal grondige wijzigingen onderworpen. Deze wijzigingen vinden ook hun doorslag in de personenbelasting.

Vanaf aanslagjaar 2021 (en voor boekjaren die ten vroegste starten vanaf 1 januari 2020) zal het aftrek % van autokosten bepaald worden aan de hand van volgende formule:

Aftrek % = 120 – (0,5 x aantal gram CO2/km x coëfficiënt volgens brandstoftype)

Coëfficiënt 1 voor diesel
Coëfficiënt 0,95 voor benzine en LPG
Coëfficiënt 0,90 voor aardgas (CNG)

Dit met een maximum van 100% en een minimum van 50%.
Dit betekent dat de aftrek van 120% voor elektrische wagens is afgeschaft. Voor personenwagens met een CO2-uitstoot van meer dan 200 gram/km is het aftrekpercentage beperkt tot 40%.

In de vennootschapsbelasting geldt dit voor alle autokosten (incl. brandstofkosten) ongeacht datum van aankoop.

In de personenbelasting  geldt dit eveneens voor alle autokosten, maar personenwagens aangekocht vóór 1 januari 2018 genieten wel een minimum aftrek van 75%.

Dit is allemaal redelijk technisch, maar we kunnen uit de praktijk wel concluderen dat de aftrek % er sterk op achteruitgaan. Bovenop deze wijziging komt ook nog dat er vanaf 1 januari 2021 rekening zal gehouden worden met de hogere CO2 uitstoot berekend volgens de WLTP-norm i.p.v. de NEDC-norm. Ook hier geldt dat de CO2-uitstoot meestal hoger uitvalt wat aanleiding geeft tot een lager aftrek % en voor de vennootschappen een hoger voordeel in natura.

Terug naar overzicht

Onze diensten

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven rond het nieuws in de fiscale & accountancy wereld? Schrijf u dan nu in op onze nieuwsbrief.