Belastbaarheid Corona-steunmaatregelen | Lambert Accountancy

Belastbaarheid Corona-steunmaatregelen

Ter ondersteuning van de ondernemingen hebben zowel de Vlaamse en Federale regering diverse steunmaatregelen uitgewerkt. Maar hoe worden deze belast?

Corona hinderpremie

Deze premie kon u aanvragen via de website vlaio.be. Deze vergoeding werd toegekend ter compensatie van de eerste lockdown.
Dit is een subsidie die uitgaat van de Vlaamse regering en is belastingvrij.

Het Vlaams Beschermingsmechanisme

Deze premie kon u eveneens aanvragen via de website vlaio.be. Deze vergoeding werd toegekend aan die ondernemingen die in de maanden augustus-september een omzetdaling hadden van minstens 60%.
Ook deze subsidie gaat uit van de Vlaamse regering en is vrij van belastingen.

Het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

Deze premie kan u nog steeds aanvragen. Eveneens via vlaio.be. Deze vergoeding wordt ook toegekend aan die ondernemingen die een omzetdaling hebben van minstens 60%, maar nu in de maanden oktober-november.
Deze subsidie is ook vrij van belastingen.

Het Federale overbruggingsrecht

Wat betreft het overbruggingsrecht is er een onderscheid in behandeling tussen het crisis-overbruggingsrecht en het relance-overbruggingsrecht.
In het kort is het crisis-overbruggingsrecht van toepassing op zelfstandigen die verplicht gesloten zijn en het relance-overbruggingsrecht op zelfstandigen met een omzetdaling. Beiden zijn aan te vragen via uw sociaal verzekeringsfonds.
Hoe deze belast worden hangt enderzijds af van het type overbruggingsrecht en anderzijds van uw zelfstandig statuut.
Hieronder vindt u een overzichtelijke tabel.

  Crisis-overbruggingsrecht Relance-overbruggingsrecht
Bedrijfsleiders Progressief Progressief
Zelfstandigen (winsten/baten)

 

16,5% in de mate dat het niet meer bedraagt
dan de som van de nettowinsten/-baten van de
laatste 4 jaren (boven deze grens is het
progressief belastbaar).

 

Progressief
Meewerkende echtgenoten Vrijgesteld Vrijgesteld
     

Het is dus belangrijk te weten dat de bedragen die u als overbruggingsrecht ontvangt in se brutobedragen zijn, waar in de meeste gevallen nog belastingen op verschuldigd zijn.
Het is aan te raden nu reeds de nodige voorafbetalingen te doen of op zijn minst rekening te houden met een verschuldigde belasting bij de aangifte personenbelasting van inkomstenjaar 2020 die volgend jaar zal worden ingediend.

Terug naar overzicht

Onze diensten

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven rond het nieuws in de fiscale & accountancy wereld? Schrijf u dan nu in op onze nieuwsbrief.