Coronavirus: steunmaatregelen (update 28/04/2020) | Lambert Accountancy

Coronavirus: steunmaatregelen (update 28/04/2020)

De overheid heeft diverse steunmaatregelen voorzien voor bedrijven die moeten sluiten n.a.v. de maatregelen tegen het coronavirus. Hierbij een overzicht:

Corona hinderpremie 

Deze premie wordt toegekend door de Vlaamse overheid. Zij is bedoeld voor die ondernemingen die hun zaak verplicht moeten sluiten. De ondernemingen die volledig moeten sluiten hebben recht op een premie van 4.000 euro. 

Voor de sluitingsperiode vanaf 6 april wordt deze premie verhoogd met 160 euro per sluitingsdag volgens uw eigen openingsuren.

Deze premie is vrij van belastingen.

De aanvraag kan via www.vlaio.be waar u kan inloggen met uw e-id of met de app Itsme.

Het overbruggingsrecht

In normale omstandigheden is het overbruggingsrecht er voor zelfstandigen die hun activiteiten, al dan niet tijdelijk, moeten stopzetten. Dit kan het geval zijn bij een brand, waterschade, faillissement, ...

Met de Corona-crisis zou u nu reeds na 7 dagen sluiting per maand recht hebben op het overbruggingsrecht i.p.v. na 1 maand sluiting.

Het overbruggingsrecht bedraagt per maand 1.291,69 euro zonder gezinslast en 1.614,10 euro met gezinslast. U heeft recht op deze vergoeding vanaf het ogenblik dat u minstens 7 dagen in een maand sluit n.a.v. het corona-virus.

Wanneer u dit overbruggingsrecht ontvangt, bouwt u echter geen pensioenrecht op, maar u behoudt wel uw recht op medische verzorging, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en gezinsbijslag/groeipakket.

Het overbruggingsrecht is verlengd tot 31 mei. Mocht u in de maand mei geen zeven opeenvolgende dagen gesloten zijn, dan heeft u voor mei geen recht meer op het overbruggingsrecht. Laat het ons dan zeker weten, wij melden dit dan aan uw sociaal verzekeringsfonds.

De overbruggingsuitkering voor de maand april zal uitbetaald worden op 6 mei, die voor de maand mei op 3 juni.

 

Dit kan aangevraagd worden bij uw sociale kas. 

Afbetalingsplannen

Indien uw onderneming, n.a.v. het coronavirus, met betalingsmoeilijkheden kampt, kan u diverse afbetalingsplannen vragen.

- Patronale RSZ: u kan in overleg met de RSZ een afbetalingsplan aanvragen voor de patronale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020. Hoe u dit doet vindt u hier.
- BTW: via dit formulier kan u bij de BTW een afbetalingsplan aanvragen zonder dat er intresten of boeten.
- Bedrijfsvoorheffing: voor de bedrijfsvoorheffing kan u dit formulier gebruiken. Ook hier zullen geen boetes aangerekend worden.
- Personenbelasting/vennootschapsbelasting: onder dezelfde voorwaarden als hiervoor kan ook voor de personenbelasting en vennootschapsbelasting een afbetaling verkregen worden. Dit kan dan met dit formulier.

 Sociale bijdragen

Voor de sociale bijdragen van zelfstandigen kan een uitstel van betaling verkregen worden van 1 jaar. Dit dient te worden aangevraagd via uw sociaal verzekeringsfonds. De aanvraag moet volgende gegevens bevatten:

- Naam en voornaam
- Adres
- Rijksregisternummer
- Ondernemingsnummer
- Activiteit

Los van dit uitstel kan er ook een vermindering van sociale bijdragen worden aangevraagd indien zou blijken dat uw inkomsten lager zouden liggen dan de berekeningsbasis van deze bijdragen.

Belangrijk: indien u premies stort voor uw VAPZ dan is het essentieel dat de sociale bijdragen waarvoor u uitstel heeft gevraagd vóór 31 december 2020 zijn betaald. Doet u de betaling dus pas in 2021, dan bent u n.a.v. het gevraagde uitsel wel tijdig maar zijn de premies VAPZ die u betaalde in 2019 niet aftrekbaar. 

 

Wij gaan dit artikel updaten van zodra wij over meer informatie beschikken.

Wij wensen te benadrukken dat wij er voor jullie zijn. Mocht u vragen hebben of mocht u hulp nodig hebben van één van bovenstaande, contacteer ons dan zeker.
Indien u wenst dat wij een aanvraag voor u doen, laat het dan ook zeker weten.

Tot slot wensen wij iederen veel succes en vooral een goede gezondheid in deze bijzondere tijden.

Terug naar overzicht

Onze diensten

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven rond het nieuws in de fiscale & accountancy wereld? Schrijf u dan nu in op onze nieuwsbrief.