Coronavirus: steunmaatregelen (update 27/08/2020) | Lambert Accountancy

Coronavirus: steunmaatregelen (update 27/08/2020)

De overheid heeft diverse steunmaatregelen voorzien voor bedrijven die moeten sluiten n.a.v. de maatregelen tegen het coronavirus. Hierbij een overzicht:

Corona ondersteuningspremie

Deze premie wordt toegekend door de Vlaamse overheid. Zij is bedoeld voor de onderneming in het Vlaamse Gewest die:

ofwel haar zaak heropend heeft na een verplichte sluiting en in de eerste maand na die heropening te maken hebben met een omzetdaling van minstens 60%;
ofwel open mocht blijven, maar gezien de exploitatiebeperkingen, haar omzet zag dalen met minstens 60% in de periode van 1 mei tot en met 31 mei.

Indien de omzetdaling niet te wijten is aan maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad, dan heeft de onderneming geen recht op deze premie.

Voor meer details en info, verwijzen wij naar deze link.

Deze premie is vrij van belastingen.

De aanvraag kan via www.vlaio.be waar u kan inloggen met uw e-id of met de app Itsme.

U kon deze premie aanvragen tot 15 augustus 2020. 

Het overbruggingsrecht

In normale omstandigheden is het overbruggingsrecht er voor zelfstandigen die hun activiteiten, al dan niet tijdelijk, moeten stopzetten. Dit kan het geval zijn bij een brand, waterschade, faillissement, ...

Met de Corona-crisis zou u nu reeds na 7 dagen sluiting per maand recht hebben op het overbruggingsrecht i.p.v. na 1 maand sluiting.

Het overbruggingsrecht bedraagt per maand 1.291,69 euro zonder gezinslast en 1.614,10 euro met gezinslast. U heeft recht op deze vergoeding vanaf het ogenblik dat u minstens 7 dagen in een maand sluit n.a.v. het corona-virus.

Wanneer u dit overbruggingsrecht ontvangt, bouwt u echter geen pensioenrecht op, maar u behoudt wel uw recht op medische verzorging, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en gezinsbijslag/groeipakket.

Het overbruggingsrecht is verlengd tot 31 augustus. Mocht u in de maanden juli en augustus zeven opeenvolgende dagen gesloten zijn, wegens redenen die het gevolg zijn van het corona-virus, vraag dan zeker voor deze maand(en) het overbruggingsrecht aan..

Voor sommige sectoren is er een verlenging van het overbruggingsrecht tot en met december 2020. Het gaat dan om de evenementensector, wellnesscentra, nachtwinkels, discotheken, ...

Dit kan aangevraagd worden bij uw sociale kas. 

De relance-uitkering (relance-overbruggingsrecht)

Het bedrag van de relance-uitkering is identiek aan die van het overbruggingsrecht. De relance-uitkering geldt voor juni, juli, augustus en september en is niet cumuleerbaar met het overbruggingsrecht.

De zelfstandigen in hooftberoep, primo-starters, meewerkende echtgenoten onder het maxi-statuut en zelfstandigen in bijberoep (die een minimumbijdrage van 745,51 euro per kwartaal betalen) kunnen hierop aanspraak maken.

Voorwaarden (cumulatief):
- U heeft uw zaak minstens 1 maand verplicht moeten sluiten;
- u heeft uw activiteiten effectief hervat;
- u ondervindt een omzetdaling van minstens 10% in het tweede kwartaal 2020 in vergelijking met het tweede kwartaal 2019. Deze omzetdaling moet te wijten zijn aan de corona-crisis.

Voor oktober kan u dit ook aanvragen indien uw omzet van het derde kwartaal 2020 minstens 10% lager is dan die van het derde kwartaal 2019.

Ook dit is aan te vragen via uw sociale kas.

Afbetalingsplannen

Indien uw onderneming, n.a.v. het coronavirus, met betalingsmoeilijkheden kampt, kan u diverse afbetalingsplannen vragen.

- Patronale RSZ: u kan in overleg met de RSZ een afbetalingsplan aanvragen voor de patronale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020. Hoe u dit doet vindt u hier.
- BTW: via dit formulier kan u bij de BTW een afbetalingsplan aanvragen zonder dat er intresten of boeten.
- Bedrijfsvoorheffing: voor de bedrijfsvoorheffing kan u dit formulier gebruiken. Ook hier zullen geen boetes aangerekend worden.
- Personenbelasting/vennootschapsbelasting: onder dezelfde voorwaarden als hiervoor kan ook voor de personenbelasting en vennootschapsbelasting een afbetaling verkregen worden. Dit kan dan met dit formulier.

 Sociale bijdragen

Voor de sociale bijdragen van zelfstandigen kan een uitstel van betaling verkregen worden van 1 jaar. Dit dient te worden aangevraagd via uw sociaal verzekeringsfonds. De aanvraag moet volgende gegevens bevatten:

- Naam en voornaam
- Adres
- Rijksregisternummer
- Ondernemingsnummer
- Activiteit

Los van dit uitstel kan er ook een vermindering van sociale bijdragen worden aangevraagd indien zou blijken dat uw inkomsten lager zouden liggen dan de berekeningsbasis van deze bijdragen.

Belangrijk: indien u premies stort voor uw VAPZ dan is het essentieel dat de sociale bijdragen waarvoor u uitstel heeft gevraagd vóór 31 december 2020 zijn betaald. Doet u de betaling dus pas in 2021, dan bent u n.a.v. het gevraagde uitsel wel tijdig maar zijn de premies VAPZ die u betaalde in 2019 niet aftrekbaar. 

 

Mocht u vragen hebben of mocht u hulp nodig hebben van één van bovenstaande, contacteer ons dan zeker.
Indien u wenst dat wij een aanvraag voor u doen, laat het dan ook zeker weten.

Tot slot wensen wij iederen veel succes en vooral een goede gezondheid in deze bijzondere tijden.

Terug naar overzicht

Onze diensten

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven rond het nieuws in de fiscale & accountancy wereld? Schrijf u dan nu in op onze nieuwsbrief.